reduir font ampliar font

català


                 

   

Temporalització i índex del temari de cada curs

 

TALLER RECERCA ACTIVA D’OCUPACIÓ 

Programa

 • Definició objectiu professional.
 • Explicació portal del SOC: registre a feina activa, localització d’ofertes i buscador de cursos gratuïts de formació ocupacional.
 • Entrevista laboral. Role Playing. 
 • Proves psicotècniques o test. 
 • Explicació serveis de l’Ajuntament (IPI, PQPI, CASA S’OFICIS, PLANS D’OCUPACIÓ... etc). 
 • Explicació  programes Qualifica’t i Acredita’t. 
Horari
 • 7, 9, 12, 14, 16 de NOVEMBRE de 10’00h. a 12’00h.
 
     

CURS TIC 

     
 • Explicació de què són les TIC.   
 • Conèixer els components d’un ordinador: el ratolí, el teclat, el monitor o pantalla i la seva configuració, el sistema operatiu... etc.   
 • Aprendre a emprar un processador de text.   
 • Introducció al correu electrònic. Creació i gestió del mateix. Editar i enviar missatges.   
 • Aprendre a navegar per internet.   
 • Crear i utilitzar fulls de càlcul. Iniciació al full de càlcul.
     
 •  
     Es realitza una prova de nivell a l’ inici del curs i un examen al final.
 

Horari:

 •        3, 5, 10, 12, 17 i 19 de JULIOL de 10’00h. a 12’00h
 •      

 CURS ANGLÈS BÀSIC

Programa

   
 • Unit 1: alphabet, numbers (cardinals and ordinals), colours, months of the year and days of the week.     
 • Unit 2: The time.     
 • Unit 3: To be. Question words.     
 • Unit 4: This, that, these, those.     
 • Unit 5: The Family.     
 • Unit 6: Havet got/ have.     
 • Unit 7: Present simple.     
 • Unit 8: Present continuous.     
 • Unit 9: Past simple.         
 • Unit 10: Simple future.
 •      

Horari: 

 • 11, 13, 18, 20, 25, 27 de JUNY i 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 27 de JULIOL de 10’00h. a 12’00h
 •  

  

TALLER HABILITATS DE COMUNICACIÓ ASSERTIVA 

Programa  

 • Concepte d’assertivitat.     
 • Habilitats socials i actitud.     
 • Assertivitat i autoestima.     
 • Tipus de comportaments: passiu, agressiu i assertiu.     
 • Tècniques i procediments per millorar l’assertivitat.     
 • Resolució de situacions conflictives.
   
 •  

 Horari

   
 • 5, 7, 12, 14 i 19 de SETEMBRE de 10’00h. a 12’00h.
 •  

CURS COMPTABILITAT BÀSICA  

L´EMPRESA


1.Per sectors:
- primari, secundari i terciari.
2. Tipus d’empresa:
- per dimensions, per capital i per forma jurídica.
3. Concepte de comptabilitat.
4. El patrimoni. Bens, drets, obligacions.
5. El balanç de situació.
6. El llibre diari i el llibre major.
7. Els comptes de gestió. Els comptes de despeses i els comptes d’ingressos.
8. El balanç de comprovació de sumes i saldos.


A continuació es detallen per hores i sessions la temporalització i el contingut dels diferents mòduls.

Dies lectius 6

Mòduls
Hores
Pla d´empresa
6
Màrqueting
3
Estudi de Mercat
3
Planificació econòmica i financera
6
Total
18
                                                                                                                                                                                                                                                              
Pla d´empresa
Hores
Presentació curs
0,5
Perfil emprenedor
1
La idea empresarial
1
Objectius i estructura del pla d´empresa
0,5
Els recursos humans
1
Pla de producció
1
Fonts de finançament
1
Total
6

Estudi de mercat
Hores
Hipòtesi de l´estudi de mercat i objectius d´informació
0,5
Fonts d´informació externes.
0,5
Fonts d´informació internes qualitatives.
0,5
Fonts d´informació internes quantitatives.
0,5
Anàlisi de la informació
0,5
Conclusions de l´estudi de mercat
0,5
Total
3

Màrqueting
Hores
Objectius de màrqueting. Matriu DAFO
0,5
Política del Producte – Preus- Distribució - Comunicació
1
Pla de màrqueting
0,5
Elaboració de la previsió de vendes
0,5
Fidelització dels clients
0,5
Total
3

Planificació econòmica i financera
Hores
Objectius de la planificació
0,5
Estats comptables
0,5
Pla d´inversió
0,5
Pla de finançament
0,5
Línies de finançament per a emprenedors
1
Previsió de despeses
0,5
Punt d´equilibri
0,5
Previsió de vendes, previsió de compres i tresoreria
1
Balanç final i exercici pràctic
1
Total
6

Horari:

   
 • 1, 3, 8, 10, 15 i 17 d’ OCTUBRE de 09:30h. a 12’30h.
 •  

CURS D´ INICIACIÓ AL COUCHING 

Programa

   
 • Què és coaching?. 
 •  
 • Fases del coaching. 
 •  
 • Actituds bàsiques del Coach. 
 •  
 • Estils de comunicació. 
 •  
 • Conceptes psicològics claus per a l´exercici del coaching. 
 •  
Horari
   
 • 19, 21, 23, 26 i 28 de NOVEMBRE de 10:00h. a 12:00h.
 •  

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies