reduir font ampliar font

català


                 

   

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL. Programes de Qualificació Professional Inicial

CALENDARI PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2012-2013

CALENDARI PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2012-2013
PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
Fases Dates Publicació
oferta 4 de maig
Presentació sol·licituds del 7 al 18 de maig
Entrevistes d’orientació i valoració del 7 de maig al 8 de juny
Publicació de les relacions de sol•licituds i calendari d’entrevistes pendents 28 de maig
Publicació de les relacions baremades 8 de juny
Termini de reclamació a les relacions baremades 11, 12 i 13 de juny
Publicació de les relacions baremades definitives 15 de juny
Publicació de l’oferta final 3 de juliol
Publicació de les relacions d’alumnat admès 4 de juliol

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció:
1. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
2. Original i fotocòpia del DNI/NIE de l´alumne o alumna.
3. Quan el domicili habitual que s´al·lega no coincideix amb el del DNI/NIE o en el cas de persones estrangeres que presenten passaport: certificat d’empadronament o certificat o volant municipal de convivència.
4. Certificat acadèmic per a la inscripció en un programa de qualificació professional inicial emès per l’Institut de secundària.

Només alumnat menor d´edat:
5. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
6. Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal.

 
Període de matrícula del 3 al 13 de setembre de 2012
   
Generalitat de Catalunya Departament d´Ensenyament


Pla de Transició al Treball AJUNTAMENT D’AMPOSTA.
Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació.
Tel. 977 70 23 06
Programa organitzat en col·laboració entre els Departaments d’Ensenyament de la Generalitat i de Catalunya i l’Ajuntament d’AMPOSTA


Descarregar Calendari en format PDF

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies