reduir font ampliar font

català


                 

   

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

Calendari procés de preinscripció curs 2010-2011

CALENDARI PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ
CURS 2010-2011

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

Fases Dates
Publicació oferta 7 de maig
Presentació sol·licituds IES BERENGUER IV del 10 al 21 de maig
Entrevistes d’orientació i valoració del 12 de maig al 23 de juny
Publicació de les relacions de sol·licituds i calendari d’entrevistes pendents 1 de juny
Publicació de les relacions baremades 29 de juny
Termini de reclamació a les relacions baremades 30 de juny i 1 i 2 de juliol
Publicació de les relacions baremades definitives 5 de juliol
Publicació de l’oferta final 6 de juliol
Publicació de les relacions d’alumnat admès 7 de juliol

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció:

 • 1. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
 • 2. Original i fotocòpia del DNI/NIE de l´alumne o alumna.
 • 3. Quan el domicili habitual que s´al·lega no coincideix amb el del DNI/NIE o en el cas de persones
  estrangeres que presenten passaport: certificat d’empadronament o certificat municipal de convivència.
 • 4. Certificat acadèmic per a la inscripció en un programa de qualificació professional inicial emès per
  l’Institut de secundària.

 • Només alumnat menor d´edat:
 • 5. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • 6. Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal

Període de matrícula: del 2 al 10 de setembre de 2010

Generalitat de Catalunya
Departament d´Educació

Pla de
Transició al Treball
AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Àrea de Promoció Econòmica
tel. 977 70 23 06
fax. 977 70 36 05

 

DESCARREGAR DOCUMENT EN PDF

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies