reduir font ampliar font

català


                 

   

El Casal d´Amposta

L´Ajuntament d´Amposta va adquirir l´edifici del Casal destinat a activitats socials i educatives al Bisbat de Tortosa l´any 1998. L´any 1999 es va començar a rehabilitar per part de tres escoles-taller (El Casal, Casal II i La Granota), i el dia 9 de desembre de 2005 es va inaugurar

Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) > WEBS RELACIONATS > El Casal d´Amposta

L´edifici de "El Casal" va ser construït a l´any 1942 per part del Bisbat de Tortosa, amb la finalitat de dotar a la Ciutat d´Amposta d´un local social parroquial. Des dels seus orígens va convertir-se en lloc de trobada i reunió, on es desenvolupaven les més variades activitats, principalment de caire juvenil, essent conegut ja des del primer moment com "El Casal".

Una sala d´actes molt ben equipada, permetia realitzar un seguit d´activitats específiques: representacions teatrals, conferències, sessions de cinema, concerts reunions, cursets, etc.; que es completaven amb la resta de dependències de l´edifici, sales de reunions, aules i despatxos, on es portaven a terme activitats docents i de formació.

Fins l´any 1997, en que es construir el nou centre parroquial, va estar funcionant "El Casal" en més o menys intensitat però sempre amb la mateixa disposició i finalitat en que va ser fundat.

El gran valor sentimental que té aquest edifici per a una bona part de la població d´Amposta, és conseqüència del paper que ha representat en la vida social i cultural de les darreres generacions d´ampostins.

L´Ajuntament d´Amposta va adquirir l´edifici al Bisbat de Tortosa l´any 1998 per tal de continuar realitzant activitats socioculturals i a través de diferents Escoles-Taller ( El Casal, Casal II i La Granota) s´ha arranjat tot l´edifici dotant-se de millors i moderns equipaments. El 9 de desembre de 2005 es va inaugurar.

L´edifici de "El Casal" és un edifici destinat a la gent jove, és un lloc multifuncional on es desenvolupen tot un seguit d´activitats formatives, d´oci i també tenen cabuda les diferents associacions juvenils, esportives i de lleure d´Amposta.

D´altra banda, estan el Punt d´Informació Juvenil (PIJ)  i el Servei Aula Activa, l´objectiu dels quals és orientar i assessorà al ciutadà.CLÀUSULES D’ÚS DEL CASAL

1. Destinataris del servei.

Podran efectuar la sol·licitud per disposar d’aquest recurs les entitats socials, culturals, educatives, juvenils, veïnals, esportives i altres institucions i empreses privades d’Amposta que requereixen d’un espai.

2. Condicions per a la sol·licitud 

  1. La sol·licitud s’ha de realitzar a l’Ajuntament d’Amposta en un període d’antelació no inferior a 15 dies de la data en la que es realitzi l’activitat. 
  2. La sol·licitud a emplenar es facilitarà a la pròpia Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta i a la pàgina-web de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat 
  3. El Casal només es podrà utilitzar de dilluns a divendres de 8h a les 21h; els dissabtes de 8h a 21h. Els diumenges i festius no es podrà utilitzar (la Junta de Govern Local es reserva el dret a decidir ampliar l’horari establert). 

3. Criteris per a l’autorització de l’ús del Casal 

  1. Complir les condicions per a la sol·licitud. 
  2. En cas de coincidir una o vàries sol·licituds d’ús de l’espai per al mateix dia s’atorgarà a l’entitat que primer hagi presentat la instància al registre de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta. 
  3. En cas que l’Ajuntament programi un esdeveniment propi en la mateixa instal·lació i coincideixi amb alguna activitat ja autoritzada, s’informarà a la mateixa per anul·lar la reserva. 
  4. L’autorització s’atorgarà per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amposta subjecta al compliment de les obligacions del beneficiari.

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies