reduir font ampliar font

català


                 

   

CASA D´OFICIS ESCORXADOR 2

Què són les Cases d´Oficis. A qui van dirigides. Etapa formativa. Orientació, informació i assistència tècnica.

Què són les Cases d´Oficis o Escoles Taller

Són projectes de caràcter temporal en els quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb un treball productiu en activitats relacionades amb la recuperació o la promoció del patrimoni artístic, històric, cultural o natural; amb la rehabilitació d’entorns urbans o medi ambientals, la recuperació o creació d’infrastructures públiques, així com qualsevol altra activitat d’utilitat pública o social que permeti la inserció, mitjançant la professionalització i l’adquisició d’experiència dels participants.

A qui van dirigides

Podran accedir els joves (homes/dones) aturats d’entre 16 a 25 anys.

L’etapa formativa

La Casa d´Oficis constarà d’una primera etapa de caràcter formatiu d’iniciació i una altra etapa de formació en alternança amb el treball i la pràctica professional. La durada d’ambdues etapes no serà inferior a un any ni superior a dos, dividides en fases de 6 mesos.

a) Durant aquesta primera etapa, els alumnes de la Casa d´Oficis rebran una formació professional ocupacional conforme a l’ocupació a desenvolupar i d’acord amb el pla formatiu. Durant aquesta etapa els alumnes treballadors rebran una beca que serà incompatible amb la percepció de prestacions o subsidi d’atur. L’import d’aquesta beca s’estableix en 6.01 € per dia lectiu. Els alumnes que els dies lectius no hagin assistit sense causa justificada no percebran les beques corresponents a aquests dies.

Els alumnes tindran l’obligació d’assistir i seguir profitosament els ensenyaments teoricopràctics que es donin, essent causa d’exclusió dels projectes i de la pèrdua del dret de la percepció de la beca, incórrer en tres faltes injustificades d’assistència en un mes o nou injustificades en tota la fase o no seguir profitosament els ensenyaments a judici del responsable de la Casa d´Oficis.

b) A la segona etapa del projecte els alumnes treballadors complementaran la seva formació en alternança amb el treball i la pràctica professional i seran contractats per l’Ajuntament d’Amposta mitjançant un contracte de formació durant 18 mesos percebent el 75% del salari mínim interprofessional.

Formació bàsica.

Per als alumnes treballadors que no hagin assolit l’ESO, l’Ajuntament desenvoluparà programes específics (PROGRAMA SUMA´T)amb la finalitat de donar-los una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se a la vida laboral activa o bé seguir amb els estudis de l’ensenyament reglat.

Orientació, informació i assistència tècnica

Durant el programa rebran orientació, informació professional sobre la inserció al món laboral amb les diferents tècniques d’inserció.

Un cop finalitzat el programa l’Àrea de Promoció Econòmica donarà suport als treballadors participants, tant per a la recerca de feina per compte d’altri com per l’autoocupació.

Aquests programes inclosos dintre de les polítiques actives d’ocupació són cofinançats pel FSE.

Els mòduls d´oficis que està impartint la Casa d´Oficis Escorxador 2 en aquests moments són: construcció, electricitat i sociocultural. El termini dels mateixos serà en data 07/10/2011.

Em de destacar que els alumnes del mòdul d´animació sociocultural estaran animant amb un taller de circ anomenat "Com Xalem" el 25è saló de la infància.


Sol·licitud d´admissió

Escoles Taller anteriors

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies