reduir font ampliar font

català


                 

   

MESURES CONTRA LA CRISI

Mesures que aplicarem durant aquest exercici 2011 per lluitar contra la crisi econòmica.

OBJECTIU GENERAL: Estimular, potenciar i sensibilitzar el creixement econòmic creant ocupació, renda i riquesa.
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 
1)     Creació de noves empreses, incentivant l’ocupació autònoma i l’economia cooperativa.
2)     Formació de persones aturades en activitats emergents.
3)     Orientació laboral per aturats: IPI. Aula Activa.
4)     Borsa de treball.
5)     Sensibilització empresarial envers col·lectius desfavorits.
6)     Contractacions no fixes mitjançant plans d’ocupació.
7)     Ajuts a la implantació industrial. Polígons Tosses i Oriola.
 
PLA DE TREBALL. ACTIVITATS
 
1)     Creació de noves empreses, incentivant l’ocupació autònoma i l’economia cooperativa.
 
·        Informació i orientació grupal sobre autoocupació (trimestrals).
·        Assessorament i suport a potencials emprenedors en:
         - Plans d’empresa
         - Ajuts i subvencions (tràmits administratius)
         - Línies de finançament (microcrèdits, ICO, etc.)
         - Assistència tècnica per a la consolidació d’empreses
 
 
2)     Formació de persones aturades.
 
Cursos específics en feines emergents on hi hagi demanda d’ocupació.
Escola Taller, Cases d´Oficis i Programa Suma´t. Formació i Treball per a joves entre 16 i 25 anys.
Tallers d’Ocupació per a majors de 25 anys.
Pla de Transició al treball: cursos per a joves que no han finalitzat l’ESO entre 16 i 25 anys.
Xerrades de recerca de feina.
Informació sobre els crèdits destinats a les persones aturades i que volen fer cursos de formació.

 
3)     Orientació laboral.

Itineraris Personals d’Inserció (IPI) i Servei Aula Activa. Es treballa transversalment amb la borsa de treball de l’Àrea  i amb l’Oficina del Servei d’Ocupació. Derivació d’aturats cap al servei d’orientació laboral on es confeccionen itineraris personals d’inserció. Se’ls ajuda a confeccionar el seu propi currículum, informació de les eines de recerca de feina i orientació sobre les competències professionals de cada usuari.
 
4)     Borsa de Treball. Recerca activa de feina per a les persones inscrites a la borsa.
        Activa en aquesta web.
 
5)    Contractacions no fixes per part de l’ens local mitjançant plans d’ocupació.
 
6)    Ajuts a la implantació industrial. Polígons Tosses i Oriola.
 
·        Bonificacions en la llicència d’obres.
·        Bonificacions en la llicència municipal.
·        Subvenció dels interessos per la compra de la parcel·la.

Estadístiques dels objectius aconseguits per l´Àrea de Promoció Econòmica l´any 2010

 Servei Català d´Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Unió Europea. Fons social europeu

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d´acord amb el Programa d´Experiència Professional per a l´ocupació juvenil a Catalunya «Joves per l’ocupació», regulat per l´Ordre EMO/293/2012 i modificada per l´ordre EMO/270/2013.


Ajuntament d’Amposta (Comerç, Joventut i PAO) · Pl. de l´Ajuntament, 6, 3a planta · 43870 Amposta
ajuntament@amposta.cat | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies